Gamla StanDen Kongliga SlottDen Kongliga SlottGamla Stan


Left column spacer

Mika Kerttunen (1971-)

Intresset för mystik började i början på 90-talet efter en olycka. Detta medförde att jag började söka efter "högre sanning/kunskap" för resten av årtioendet. Jag började med panteism och vilken lära som helst, som kom i min väg (Jung, Steiner, Martinus). Jag kände att dessa läror var för ytliga och saknade det där lilla extra att säga. 1997 möte jag en utländsk kille som berättade om några ryska psykologer vars läror skulle vara som inget jag sett/hört förut. Vid tillfället hade jag mer eller mindre gett upp hoppet om att hitta något av värde. Han sa till mig att läsa Ouspenskys In search of... Året efter började jag läsa Beelzebubs tales. De sista åren har jag försökt bevisa Gurdjieffs ide'er, speciellt ide'erna angående objektiv konst och musik (med varierande resultat). Nu vet jag att det finns sanning och substans i detta. Min personliga mål med Gurdjieff läror är att förstå och bliva det vi alla har potentiall att bli (efter förmåga). Målet med detta artikel är att hjälp folk i Sverige få en möjlighet till att bekanta sig med detta värdiga lära.


Svenska Gurdjieff Sidor


Gurdjieff information
av Mika Kerttunen

Syftet med den här informationen är att ge en enkel lättbegriplig introduktion till G.I. Gurdjieff och den fjärde vägen på svenska.

Vem var Gurdjieff?

Namnet Gurdjieff och den fjärde vägen som hans lära kallas är ganska okänd i Sverige. Av någon anledning har den inte fått fäste i Sverige. (Kanske på grund av att den är en svår och krävande väg/metod) Vid skrivandets stund (2004) finns det inte någon officiell Gurdjieff grupp i landet. Vem var Gurdjieff och vad är den fjärde vägen för något?

George Ivanovitch Gurdjieff (1877-1947) var en grek från Kaukasus som var utbildad till både präst och läkare. Han sökte esoteriskt kunskap i över tjugo år i mellanöstern och central Asien tillsammans med en grupp sökare. Han sammanställde det han hade funnit i tre serier kallat: All and Everything. Gurdjieffs lära innefattar allt från psykologi till esoterisk vetenskap. Han tog på sig att lära ut sin lära i Väst med början i Ryssland och sedan i Frankrike. Idag finns det officiella Gurdjieff grupper runt om i världen som fortsätter att lära ut hans läror.

Vad är den fjärde vägen?

Det finns tre etablerade vägar till kunskap och upplysning enligt Gurdjieff. Den första vägen/metoden kallas Fakirens väg och är fokuserad på utveckling med hjälp av kroppen. Den andra vägen/metoden kallas Munkens väg (känslans/religionens väg/metod) och sist finns en tredje väg/metod: Yogins väg (intellektets/filosofins väg/metod). Den fjärde vägen/metoden går ut på att kombinera alla dessa tre och på så sätt få en mer heltäckande väg/metod som täcker hela människan och spar denne dyrbar tid.

Go to TopGo to Bottom

Var härstammar den fjärde vägen?

Enligt Gurdjieff härstammar den fjärde vägen ursprungligen ifrån en tidig Egypten (från perioden före miljöförändringarna som gjorde att sanden tog över landet). Han har även kallat sin lära esoterisk kristendom. Samma lära som är urkällan till de västerländska religionerna inklusive kristendomen som vi känner idag. I den egyptiska religionen finns det texter som finns i bl.a. nya testamentet, och mer specifikt Johannes evangeliets första kapitel. Detta kan vara ett bevis. Gurdjieffs läror kan inte exakt härledas och troligt är att den fjärde vägen är en kombination av läror och kunskap han införskaffat sig under sina resor i Asien. Dunklet kring ursprunget till den fjärde vägen lämnar många frågor obesvarade. Gurdjieffs skrifter har en universell dimension och han erkänner och använder exempel från både judendomen, kristendomen, sufismen, zoroasterismen och buddismen i sina skrifter.

Gurdjieffs metod?

Gurdjieffs metod är ganska radikal i jämförelse med många andra läror. På grund av detta medför den risker och den kan vara problematiskt i fel händerna, den är inte att rekommendera till alla. Gurdjieffs metod är rätt hård och obarmhärtig, dock med ett medvetet mål. Skälet till metodens hårdhet ligger i faktumet att människan är i grund och botten blint egoistiskt, lat och starkt insnärjd i föreställningar, rutiner och vanor som försvårar dennes utveckling mot ett mer medveten liv. Gurdjieff använder termen sömn för att förklara människans grundtillstånd. Termen är hämtad från kristendomen. Gurdjieffs mål är att individen vaknar ur detta sömntillstånd. Gurdjieffs metod har paralleller till vajrayana buddismen (diamant vägen) som illustrerats i boken Milarepas liv, vilket skildrar den medeltida tibetanska yogins svåra hårda väg till upplysning under ledningen av en hård, dock medveten lärare. Andra paralleller kan dras till sufistiska källor och mer specifikt Farid Un Din Attars verk Fåglarnas konferens (Conference of the birds) i vilket en stor samling fåglar ger sig ut på en resa för att finna en gudomlig kung (Gud) och dessa genomgår otroliga svårigheter, för i slutet finna att de trettio kvarvarande fåglarna hade blivit det de sökt. I Tomas evangeliet står det att Jesus själv ställde mycket hårda krav på sina lärjungar, om man vill koppla in kristna referenser. Gurdjieff menar att genom att arbeta medvetet och lida medvetet för en mål (andligt mål) kan man ”vakna” ur detta sömn liknade tillstånd som vi befinner oss i.

Go to TopGo to Bottom

Hur skall man gå till väga?

Gurdjieff säger att man måste lära känna sig själv för att bli medveten om sig själv. Han menar att individen har flera ”jag” och på grund av pluraliteten, kan man aldrig vara fokuserad eller verkligen vara sig själv. I slutändan förhindrar detta en från att fullfölja något av andligt värde. En solig dag i bra humör gör jag bra saker, nästa dag i dåligt humör gör jag vidriga saker. Att bli ett ”jag”, medveten om en själv, kan man vakna. Processen är svårare än man tror. Första steget är att börja granska en själv och notera ens olika ”jag”.

Gurdjieff säger att människan inte är en varelse utan tre. En instinktvarelse (styrd av reptilhjärnan), en känslovarelse (styrd av däggdjurshjärnan) och en intellektuellvarelse (styrd av hjärnbarken). Problemet är att vi är konstant styrda av dessa sidor i oss utan att vi kan bemästra oss själva (Vi kan alla komma ihåg en situation i vilket vi inte haft kontroll, i vilket en eller annan av dessa sidor har styrt oss). Vi behöver en mästare, en medveten ”jag” för att styra oss och hålla oss på rätt köl att säga. Så länge vi är splittrade på det här sättet kan vi inte göra något av andligt värde.

När man förstår situationen, börjar man förstå Gurdjieffs metod. Första steget är att börja granska sig själv och notera hur man reagerar i olika situationer och vad det är i en själv som reagerar. Erfarenheter i livet hjälper en att se detta. Gurdjieff menar att uppnå medvetenhet är att få ett bestående ”jag” och detta uppnås i vardagslivet om man använder sitt liv och sitt arbete medvetet för ens mål. Gurdjieffs metod förkastar klosterliv och konstgjorda livsstilar i vilket man försöker undgå livet och dess krav, och svårigheter i allmänhet. Metodens hårdhet är på grund av problemets svårighet.

Go to TopGo to Bottom

Hur skall man vara som människa för att studera den fjärde vägen?

I motsats till många andra moderna andliga vägar, menar Gurdjieff att man måste vara en seriös pragmatisk ansvarsfull vuxen individ som lever och är verksam i livet. Gurdjieff menar att individen måste göra sin plikt gentemot livet och vara en hushållare. Gurdjieff använder ganska hårda begrepp som galning och luffare för att beskriva individer som inte gör sin plikt gentemot livet, som bara väljer att glida sig fram. Sådana individer har enligt honom inte någon möjlighet till utveckling (om de inte ändrar sig). Med tanke på detta måste man tänka sig om, om man verkligen har rätta förutsättningar att påbörja det som krävs eller om det inte skulle vara bättre att välja en annan väg/metod. En bra grund är förutsättningen för allt, som med allt annat i livet.

Gurdjieff grupper och varför arbeta i grupp?

I både Ouspenskys och Gurdjieffs skrifter skrivs det att studera och arbeta i grupp har sina fördelar. Att studera och arbeta med andra individer hjälper det en att spegla olika sidor i en själv samt att det hjälper en att observera hur och varför man reagerar som man gör. Andra orsaker är att om en eller flera i gruppen faller i ”sömn” finns det alltid någon som är ”vaken” att säga, vilket har sina uppenbara fördelar. Mer detaljer om detta finns i Gurdjieffs och Ouspenskys respektive skrifter.

När det gäller grupper idag är problemet det att det är mycket svårt att finna pålitliga grupper som har önskvärd kvalitet. Det finns även stora problem med oseriösa sekter som använder Gurdjieffs läror utan adekvat kunskap och förståelse. Riskerna med detta är uppenbara. Om man väljer att studera i grupper ska man se till att de är åtminstone officiella grupper samt att den har kontakter med andra officiella grupper, detta för att minska riskerna. Gurdjieff.com kan ge mer information om detta. Vill man arbeta i grupp kan första steget vara att börja en studiegrupp i vilket man studerar Gurdjieffs skrifter, och vill kan man ta steget vidare sedan och kontakta någon officiell Gurdjieff grupp.

Go to TopGo to Bottom

Gurdjieffs skrifter

Hur skall man läsa dem?

Det är rekommenderat att först läsa Gurdjieffs främsta lärjunge P.D. Ouspensky och dennes skrifter: The Psychology of the Possible Evolution of Man och In Search of the Miraculus - Fragments of an Unknown Teaching, före man försöker läsa Gurdjieffs egna skrifter. Dessa skrifter innehåller Gurdjieffs lära och de är skrivna på ett relativt lättförståeligt sätt. Utan en adekvat grund blir Gurdjieffs egna material svårgenomträngligt och svårbegripligt. Man skall verkligen tänka till och noggrant överväga om man ska läsa Gurdjieffs egna verk. Är det här verkligen något för mig? Har jag prövat andra vägar? Gurdjieff säger själv att den fjärde vägen skall tas om man misslyckats med de andra. Ouspenskys skrifter (som nämnts) är relativt lätt lästa i jämförelse med Gurdjieff.

Gurdjieffs innehåll, i specifikt den första serien är inte lätt smält. Målet med denna bok är enligt Gurdjieff själv, att frånta läsaren sina livslögner och felaktiga världsuppfattningar och ge i dess plats något mer objektivt och verkligt. Utan adekvat förberedelse kan detta vara en obehaglig upplevelse. Målet med den andra serien är att visa att läran håller den kvalitet som förväntas och den använder exempel på olika individer som nåt resultat. Den tredje serien visar hur livet är för den individ som behärskar sitt liv på det sätt som är målet för läran. Gurdjieffs syfte är att man läser de tre serierna i rätt ordning, detta för att de skall bli begripliga. I motsats till Ouspenskys lätt lästa akademiska stil, använder Gurdjieff medvetet ett grovt och rak på sak språk, och i den första serien använder han många utländska termer vilket försvårar det ytligare. Med tiden vänjer man sig och uppskattar det.

Vill du läsa Gurdjieff skall man läsa hans skrifter i rätt ordning. Man skall börja med dem i ordningen nedan:

Först:
Den första serien kallad Beelzebub’s Tales to His Grandson - an Objectively Impartial Cricism of the Life of Man.(tre böcker i ett på 1238 sidor).

Sedan:
Den andra serien kallad Meetings with Remarkable Men.

Och sist:
Den tredje serien kallad Life Is Real Only Than, When "I Am".

Samtliga böcker finns på engelska och de är utgivna på välkända förlag.

Go to TopGo to Bottom

Gurdjieff relaterade böcker

P.D Ouspenskys skrifter: The Psychology of the Possible Evolution of Man och In Search of the Miraculus - Fragments of an Unknown Teaching är universellt erkända verk bland Gurdjieff studerande. Dessa är välskrivna och ganska heltäckande. Nedan finns en lista av andra Gurdjieff relaterad skrifter, sammanställda av Chris Thompson från ett Gurdjieff grupp i England (För mer information och konfirmation om listans innehåll kontakta Gurdjieff.com).

Books for seekers

OUR LIFE WITH MR. GURDJIEFF (definitive edition with extra material) - Thomas de Hartmann. With additions by Olga de Hartmann. Years of adventure with Gurdjieff from Russia to the Prieure.

THE UNKNOWABLE GURDJIEFF – Margret Anderson. Varied collection of ”rememberings”.

BOYHOOD WITH GURDJIEFF –Fritz Peters. Mainly life as s child at the Prieure. Try to obtain and read the adult sequel: “Gurdjieff remembered”.

TEACHINGS OF GURDJIEFF – THE JOURNAL OF A PUPIL – C.S Nott. Life at the Prieure and elsewhere. Includes Orage’s notes on Beezelbub.

UNDISCOVERED COUNTRY – Katherine Hulme. Autobiography of a Gurdjieff pupil.

MOUNT ANALOGUE – Rene Daumal. Mythical story of “Mountaineering expedition” by French pupil of Gurdjieff.

THE NEW MAN and THE MARK – Maurice Nicoll. Explorations of the inner meaning of the New Testament by a pupil of Gurdjieff. Read “The New Man” first.

THE WAY OF THE PILGRIM and THE PILGRIM CARRIES ON HIS WAY – Unknown author. Christian prayer of the heart. Translated from the Russian by R.M. French. Read “The way of the pilgrim” first.

THE PRACTICE OF THE PRESENCE OF GOD – Brother Lawrence. Conversations and letters of 17th century French lay brother.

BHAGAVAD GITA. Major Hindu scripture. A well-respected translation is by Swami Prabhavananda & Christopher Isherwood.

CONFERENCE OF THE BIRDS – Farid Ud-Din Attar. Islamic myth of inner pilgrimage. Many know the English rendering by C.S Nott. Other recent translations are said to be good.

TAO TE KING (or Tao te ching) said to be by Lao Tse. The core of the enigma of Taoism. Translations vary. None is ideal for all chapters. Try to read more than one version.

THE WAY OF CHUANG TSU – Roman Merton. Translation of some verses.

ZEN FLESH, ZEN BONES – Paul Reps. Outstanding collections of Zen and pre-Zen writings.

ZEN MIND, BEGINNERS MIND – Shunryu Susuki. Collection of talks on the way of Zen.

TIBET’S GREAT YOGI, MILAREPA The saints own account of his self development. Know translation is by W.Y.Evan-Wentz. Other recent translations are said to be good.

TALES OF THE HASSIDIM – THE EARLY MASTERS – Martin Buber. Jewish wisdom encapsulated in stories.

THE NEW TESTAMENT

THE KORAN

(List last updated July 1997)

Go to TopGo to Bottom

Gurdjieff länkar

www.gurdjieff.com
Information om Gurdjieff och om officiella grupper.

www.gurdjieff.org
Gurdjieff tidskrift och information.

www.gurdjieff-internet.com
Sammanställning av Gurdjieff på Internet, både officiella och inofficiella hemsidor.

Go to TopGo to Bottom